SISTEMI I NGROHJES/FTOHJES

Sistemi i ngrohjes dhe I ftohjes eshte realizuar me nje nga market kryesore te fushes se klimes ne mbare europen.

SISITEMI HIDRAULIK

Sistemi hidraulik eshte realizuar duke perdorur teknologjine APE Racorderie s.r.i .Instalimi I sistemit hidraulik ne tualete eshte nje nga risite tona.

TERMOIZOLIM

Teknologjia e perdorur per Termoizolim ju mundeson te keni nje ambient banimi te fresket ne vere dhe ne dimer duke ju kursyer energji elektike.

IZOLIMI AKUSTIK

Izolimi akustik ju mbron nga zhurmat e jashtme dhe ju ofron nje jetese me standartete e larta te saj.