Email-i juaj (i detyruar)

Shkruani mesazhin

Shoqëria “ASL” shpk

është një shoqëri e specializuar në fushën e ndërtimeve civile. Puna në “ASL” është e përqendruar në një marrëdhënie besueshmërie dhe partneriteti me të gjithë bashkëpunëtorët dhe klientët.

Rreth ASL Shpk