PLANI 0

Planimetria e ambjentit tregtar Nr. 1, Kati 0, Kuota ±0.00 (shk. 1:100)

Plani +1

Planimetria e zyres Nr. 1, Kati 1, Kuota +5.075 (shk. 1:150)

Shkalla 1 (+2 deri +10)

Planimetria e mobilimit te apartamentit Nr. 1 (2+1), Shkalla 1, Kati 1 i banimit, Kuota +9.275 (shk. 1:100)

Shkalla 2 (+2 deri +10)

Planimetria e mobilimit te apartamentit Nr. 1 (2+1), Shkalla 2, Kati 1 i banimit Kuota +9.275 (shk. 1:100)

Shkalla 3 (+2 deri +10)

Planimetria e mobilimit te apartamentit Nr. 1 (2+1), Shkalla 3, Kati 1 i banimit, Kuota +9.275 (shk. 1:100)

Udhëzim:

Klikoni butonin për të shkarkuar planimetritë në PDF.